Organizator:

PROGRAM WYDARZEŃ

Podziel się

Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzeń XXX Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych:

PROGRAM WYDARZEŃ KUP BILET

Program wydarzeń

XXX Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych

12 – 14 maja 2023 r.

 

 

Piątek
12 maja 2023

08.00 – 17.00

Ocena zwierząt na ringach i przy stanowiskach/ekspozycji

·dekoracja zwierząt

·wręczanie nagród ufundowanych przez sponsorów

Paw. 3,3A,4

08.30 – 19.00

Ocena koni:

08.30 – 10.00 ocena koni rasy małopolskiej

10.00 – 11.30 ocena koni rasy wielkopolskiej

11.30 – 13.00 ocena koni rasy polski koń sportowy

13.00 – 14.00 przerwa

14.00 – 15.30 ocena koni rasy polski koń zimnokrwisty

15.30 – 16.00 przebudowa ringu

16.00 – 17.30 ocena użytkowa koni rasy polski koń zimnokrwisty

17.00 – 19.00 pokazy użytkowe

Organizator: Polski Związek Hodowców Koni

Ring Paw.3

09.00 – 13.30

Ocena bydła ras mlecznych

Organizator: Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Ring Paw.4

13.30 – 14.15

Wybór superczempionów

Nagrody wręcza: Leszek Hądzlik - Prezydent PFHBiPM

Organizator: Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Ring Paw.4

10.30 – 15.00

Ocena bydła ras mięsnych.

Organizator: Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Ring Paw.3A

10.00 – 13.00

Ocena owiec.

Organizator: Polski Związek Owczarski

Przy ekspozycji Paw.3

09.00 – 17.00

Ocena zwierząt futerkowych.

Organizator: Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Przy ekspozycji Paw.3

10.00 – 15.00

Ocena drobiu.

Organizator: Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza

Przy ekspozycji Paw.3

09.00 – 16.00

Ocena poszczególnych gatunków ras rodzimych, w tym:

09.00 – 10.30 ocena bydła ras rodzimych

09.00 – 16.00 ocena pozostałych gatunków

09.00 – 16.00 ocena szynszyli

Organizator: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

Ring Paw.3A

Przy ekspozycji Paw.3A

Przy ekspozycji Paw.3

09.00 – 17.00

Ekspozycja stoiska informacyjnego o hodowli pszczół.

Organizator: Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Paw.3A

09.00 – 17.00

Ekspozycja stoiska informacyjnego o hodowli pszczoły rodzimych linii.

Organizator: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

Paw.3A

09.00 – 17.00

09.00 – 17.00: Doradztwo z zakresu hodowli i produkcji świń

09.00 – 17.00: Kolorowy świat świń - edukacja i zabawa dla dzieci

11.00 – 14.00: Degustacja wyrobów z mięsa wieprzowego ze świń rasy puławskiej oznaczonych znakiem Produkt Polski

Organizator: Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

Paw.3

Sobota
13 maja 2023

09.00 – 10.50

Pokaz koni.

Organizator: Polski Związek Hodowców Koni

Ring Paw.3

09.00 – 10.00

Pokaz bydła mlecznego połączony z otwartym szkoleniem na temat typu i budowy dla specjalistów i hodowców.

Organizator: Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Prowadzący: Paweł Przybylak

Ring Paw.4

10.00 – 14.00

Seminarium drobiarskie pt. „Polskie drobiarstwo - nasza pasja, inspiracja i profesja”.

Organizator: Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza

Sala niebieska Holu Wschodni wejście MTP

11.00 – 11.45

Uroczystość otwarcia Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych.

Organizatorzy: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Międzynarodowe Targi Poznańskie, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Związki Hodowców

Ring Paw.4

12.00 – 16.00

Uroczystość wręczania hodowcom trofeów i dyplomów za zwierzęta z tytułami czempionów oraz nagród specjalnych, przy udziale Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (połączona z prezentacją nagrodzonych zwierząt).

Ringi Paw.3,3A,4

12.00 – 12.45

Prezentacja bydła ras mlecznych.

· Wręczanie nagród hodowcom za bydło ras mlecznych z tytułami czempionów

· Wręczenie Pucharu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Hodowli Zarodowej Zwierząt Żołędnica” Sp. z o.o. za całokształt osiągnięć w hodowli bydła mlecznego rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej

· Wręczenie Pucharu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Pana Andrzeja Wajsa z Klimkówki za dotychczasowy dorobek  w hodowli bydła mlecznego rasy simentalskiej

Wręczający: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

· Wręczenie Pucharu Dyrektora KCHZ dla najstarszej prezentowanej krowy spośród ras JE, RP, SM

Wręczający: Leszek Sobolewski - Dyrektor KCHZ

· Wręczenie Pucharów PFHBiPM hodowcom za bydło ras mlecznych z tytułami czempionów.

Wręczenie nagród specjalnych PFHBiPM:

· Wręczenie Pucharu dla krowy za najlepsze wymię.

· Wręczenie Pucharu dla najstarszej krowy rasy PHF

Wręczający: Leszek Hądzlik - Prezydent PFHBiPM

Prezentujący: Paweł Przybylak

Ring Paw.4

12.45 – 13.15

Prezentacja bydła ras mięsnych.

· Wręczanie nagród hodowcom za bydło ras mięsnych z tytułami czempionatów.

· Wręczenie nagrody PZHiPBM hodowcy za zwierzę z tytułem superczempiona bydła ras mięsnych.

Wręczający: Jacek Zarzecki - Prezes PZHiPBM

Prezentujący: Zbigniew Góral, Janusz Piotrowski

Ring Paw.3A

13.15 – 13.50

Prezentacja zwierząt ras rodzimych.

· Wręczanie nagród hodowcom za zwierzęta ras rodzimych z tytułami czempiona.

Wręczający: dr Krzysztof Duda

Prezentująca: dr inż. Agnieszka Chełmińska

Ring Paw.3A

13.50 – 14.20

Prezentacja zwierząt futerkowych.

 

  • Wręczanie nagród hodowcom za zwierzęta futerkowe z tytułami czempionów.
  • Wręczenie Pucharów Dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt za najlepszą stawkę królików

 

Wręczający: Leszek Sobolewski - Dyrektor KCHZ

Prezentujący: Grzegorz Otulakowski

 

Ring w Paw. 3A

14.20 – 14.40

Prezentacja owiec.

 

  • Wręczanie nagród hodowcom za owce z tytułami czempionów

 

Wręczający: Andrzej Sawicki - Prezes Polskiego Związku Owczarskiego

 

  • Wręczenie Pucharu Dyrektora KCHZ dla Wystawcy najlepiej prezentującej się stawki owiec

 

Wręczający: Leszek Sobolewski - Dyrektor KCHZ

Prezentujący: Tadeusz Lotczyk

Ring w Paw. 3

14.20 – 15.15

Pokaz zasad oceny bydła ras mięsnych.

 

Organizator: Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Prowadzący: Gilles Lequeux

Ring w Paw. 3A

14.40 – 15.10

Prezentacja drobiu.

 

  • Wręczanie nagród hodowcom za stadka drobiu z tytułami czempionów drobiu
  • Wręczenie nagrody superczempiona dla stadka drobiu, które uzyskało najwyższy wynik oceny wykonanej przez Zespół sędziowski

 

Wręczający: Dariusz Goszczyński - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa - Izby Gospodarczej

 

  • Wręczenie Pucharu Dyrektora KCHZ dla Gracjana Skórnickiego w uznaniu zasług hodowlanych, w tym restytucję rodzimej rasy kur Zielononóżka kuropatwiana

 

Wręczający Leszek Sobolewski - Dyrektor KCHZ

Prezentujący: dr inż. Eugeniusz Wencek

Ring w Paw. 3

15.10 – 15.45

Prezentacja koni.

  • Wręczanie nagród hodowcom za konie z tytułami czempionów

 Wręczający: Władysław Brejta - Prezes PZHK

Prezentujący: Paweł Kleszcz

Ring w Paw. 3

15.15 – 17.00

Pokaz zwierząt ras rodzimych.

Organizator: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

Ring w Paw. 3A

15:30-16:45

Spotkanie z Januszem Wojciechowskim,

Komisarzem UE ds. rolnictwa.

Sala Zielona,

Hol Wschodni MTP

16.00 – 17.00

Pokaz koni.

Organizator: Polski Związek Hodowców Koni

Ring w Paw. 3

9.00 – 17.00

Ekspozycja stoiska informacyjnego o hodowli pszczół.

Organizator: Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Paw. 3

9.00 – 17.00

Ekspozycja stoiska informacyjnego o hodowli pszczoły rodzimych linii.

Organizator: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

Paw. 3A

9.00 – 17.00

9.00 – 17.00 Doradztwo w zakresie hodowli i produkcji świń.

9.00 – 17.00 Doradztwo w zakresie weterynarii świń.

9.00 – 17.00 Kolorowy świat świń - edukacja i zabawa dla dzieci.

12.00 – 15.00 Uroczystość 65-lecia Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”.

11.00 – 14.00 Degustacja wyrobów z mięsa wieprzowego ze świń rasy puławskiej oznaczonych znakiem Produkt Polski.

 

Organizator: Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

Paw 3, stoisko POLSUS

Niedziela
14 maja 2023

09.30 – 10.00

Wręczanie nagród hodowcom alpak i lam.

Wręczający: Leszek Sobolewski - Dyrektor KCHZ

Prezentujący: Anna Sandomierska - Prezes SHAiL

Ring Paw.3A

10.00 – 15.00

Uroczystość wręczania dyplomów hodowcom za zwierzęta z tytułami wiceczempionów, złotymi i srebrnymi medalami oraz nagród specjalnych, przy udziale Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (połączona z prezentacją nagrodzonych zwierząt).

Ringi Paw.3,3A,4 oraz przy ekspozycjach

10.00 – 12.00

Prezentacja bydła ras mlecznych.

· Wręczanie nagród hodowcom za bydło ras mlecznych z tytułami wiceczempionów, złotymi i srebrnymi medalami.

Wręczający: Leszek Hądzlik - Prezydent PFHBiPM

Prezentujący: Paweł Przybylak

Ring Paw.4

10.00 – 11.00

Prezentacja zwierząt futerkowych.

· Wręczanie nagród hodowcom za zwierzęta futerkowe z tytułami wiceczempionów, złotymi i srebrnymi medalami.

Wręczający: Monika Kajak - z-ca Dyrektora KCHZ

Prezentujący: Grzegorz Otulakowski (króliki), Michał Panas (szynszyle)

Przy ekspozycji Paw.3

10.00 – 11.30

Prezentacja bydła ras mięsnych.

· Wręczanie nagród hodowcom za bydło ras mięsnych z tytułami wiceczempionów, złotymi i srebrnymi medalami.

· Wręczenie nagród PZHiPBM dla hodowców bydła ras mięsnych biorących udział w NWZH

Wręczający: Jacek Zarzecki - Prezes PZHiPBM

Prezentujący: Zbigniew Góral, Janusz Piotrowski

Ring Paw.3A

11.30 – 13.00

Prezentacja zwierząt ras rodzimych.

· Wręczanie nagród hodowcom za zwierzęta ras rodzimych z tytułami wice czempionów, złotymi i srebrnymi medalami.

· Wręczenie statuetek Dyrektora IZ PIB dla wyróżnionych hodowców ras rodzimych.

Wręczający: dr Krzysztof Duda

Prezentująca: dr inż. Agnieszka Chełmińska

Ring Paw.3A oraz przy ekspozycji

10.00 – 11.15

Prezentacja koni.

· Wręczanie nagród hodowcom za konie z tytułami wiceczempionów, złotymi i srebrnymi medalami.

Wręczający: Władysław Brejta - Prezes PZHK

Prezentujący: Paweł Kleszcz

Ring Paw.3

11.15 – 11.45

Prezentacja owiec.

· Wręczanie nagród hodowcom za owce i kozy z tytułami wice czempionów, złotymi i srebrnymi medalami.

Wręczający: Andrzej Sawicki - Prezes Polskiego Związku Owczarskiego

Prezentujący: Tadeusz Lotczyk

Ring Paw.3

10.00 – 11.00

Prezentacja drobiu.

· Wręczanie nagród hodowcom za stadka drobiu z tytułami wice czempionów, złotymi i srebrnymi medalami.

· Wręczenie pucharów KRD-IG hodowcom za stadka drobiu z tytułami wiceczempionów. złotymi i srebrnymi medalami oraz nagród dla uczestników NWZH.

Wręczający: Dariusz Goszczyński - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa - Izby Gospodarczej

Prezentujący: dr inż. Eugeniusz Wencek

Ring Paw.3

09.00 – 16.00

Ekspozycja stoiska informacyjnego o hodowli pszczół.

Organizator: Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Paw.3

09.00 – 16.00

Ekspozycja stoiska informacyjnego o hodowli pszczoły rodzimych linii.

Organizator: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

Paw.3A

09.00 – 16.00

9.00 – 16.00: Doradztwo w zakresie hodowli i produkcji świń.

9.00 – 16.00: Doradztwo z zakresu weterynarii świń.

10.00 – 16.00: Kolorowy świat świń – edukacja i zabawa dla dzieci.

12.00: Pokaz kulinarny połączony z degustacją potraw z mięsa wieprzowego.

Organizator: Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

Paw.3

 

PROGRAM WYDARZEŃ KUP BILET