Organizator:

Polski Związek Hodowców Koni zaprasza na prezentacje w czasie NWZH

Podziel się

Zapraszamy na pokazy i prezentacje koni hodowców zrzeszonych w PZHK.

Polski Związek Hodowców Koni jest organizacją zrzeszającą hodowców koni w Polsce. PZHK został założony w 1918 roku i od tego czasu jest głównym związkiem hodowców koni w kraju. Celem PZHK jest rozwój i promocja hodowli koni w Polsce, zachowanie tradycji i doskonalenie rasowych cech koni. Związek prowadzi rejestr koni, gdzie gromadzi informacje o pochodzeniu, hodowcach i właścicielach koni. PZHK organizuje liczne imprezy, takie jak wystawy, aukcje i konkursy, mające na celu promowanie polskiej hodowli koni. Związek współpracuje również z instytucjami naukowymi i organizacjami zagranicznymi w celu wymiany doświadczeń i popularyzacji polskiej hodowli koni za granicą.

Zapraszamy na pokazy!

KUP BILET